Sykehjem i verdensklasse

Sykehjem i verdensklasse

Det bygges ikke nok sykehjem.

Tidligere løfter om utbygging har blitt brutt til gangs.

Eldre og syke mennesker må vente altfor lenge på sykehjemsplass, og kriteriene er for strenge. Norge skal ha sykehjem av meget høy kvalitet.

Helsepartiet vil:

Sørge for en storstilt statlig finansiert utbygging av sykehjem.
Ha nasjonale kriterier for tildeling av sykehjemsplass.
Sikre en reell tilgang til sykehjemsplass for alle som trenger det.
Gi alle over 90 år, som ønsker det selv, rett til sykehjemsplass eller andre typer omsorgsboliger, uansett helse.
Heve ambisjonene for innhold og standard på sykehjemmene.
Innføre en nasjonal bemanningsnorm med klare krav til faglig kompetanse.
Bemanningsnormen må gjelde pr pasient og ikke per seng.
Gjeninnføre støttepersonell som sekretærer, vaktmestere, kjøkkenpersonale, mm.
Ansette flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører og miljøarbeidere.

Forrige: Bedre tilgang på BPA (Brukerstyrt personlig assistanse
Neste: Gode boliger for mennesker med spesielle behov

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet stortingsprogram for 2017  Last ned

Mer eldre- og seniorpolitikk vedtatt av Helsepartiet.

Resolusjon 7: Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: M. Kjellerød, Anthon Øien, Jan T. Kongevold Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Siden den gang har en rekke høringer, proposisjoner og meldinger til Stortinget om endringer i lovverket for de forskjellige pensjonssystemene, funnet sted. Pensjonsreformen … Fortsett å lese

Pensjonsreformen var et avtalebrudd, som Helsepartiet ikke aksepterer.

Vedtatte prinsipper vedtatt ved Helsepartiet ekstraordinære landsmøte 5. september 2020: PensjonHva en får i pensjon er blitt svært komplisert å finne ut av, og selv garvede pensjonsrådgivere har ikke oversikt over alle regler med begrensninger, avkortninger og samordninger. Helsepartiet har stor forståelse for den frustrasjon og fortvilelse pensjonister og trygdede opplever ved at de er … Fortsett å lese

En verdig eldreomsorg og god seniorpolitikk

Eldre er like forskjellige som den øvrige befolkningen. Seniorpolitikken skal også fokusere på de eldre som en viktig ressurs i samfunnet. Ikke minst bidrar mange seniorer med viktig frivillig innsats. Helsepartiet vil … Fortsett å lese

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus.

Resolusjon nr. 3– De eldste har blitt diskriminert – retningslinjene fra Helsedirektoratet må endres nå!Vi vet ikke om nye smittebølger vil komme, men vi vet at de eldste av oss er mest utsatt for et alvorlig forløp dersom de blir syke av koronaviruset. Så langt har svært få av de eldste koronapasientene fått behandling på sykehus. Dødeligheten blant de eldste har vært skyhøy.