Sykehuspolitikk i krise?

Redd sykehusene og – de ansatte, men først og fremst redd pasientene!

Debatt: 27. mai kl. 1400, Teatersalen i BUL, Rosenkrantz gate 8 Det skjer mye rart når det bygges sykehus i Norge. Det bygges for smått og for trangt – behovene estimeres for lavt og gang på gang går det ut over pasientene. Vi tar debatten om årsakene OG løsningene. 1400 «Sykehuspolitikk i krise?- Redd Ullevål sykehus og lokalsykehusene» – Hvorfor Gaustadtomten ikke kan brukes til sykehus – The tipping point – Bevar lokalsykehusene Det skjer mye rart når det bygges sykehus i Norge. Det bygges for smått og for trangt – behovene estimeres for lavt og gang på gang går det ut over pasientene.

Gaustad mot Ullevål 1-8 i favør Ullevål. Fremstilt av Aasmund Bredeli
Gaustad mot Ullevål 1-8 i favør Ullevål. Fremstilt av Aasmund Bredeli
Likevel – det virker som om lederne ikke lærer og ikke vil endre på noe – heller ikke politisk ledelse. Det satses på en beleggsprosent på 90 prosent når det bygges nytt, til tross for at internasjonale anbefalinger er 85 prosent. Samtidig underestimerer det fremtidige behovet. Hva er det som skjer egentlig? Hvordan kan vi la dette fortsette? Sykehuspolitikken er i krise! Og nå vil Oslo Universitets Sykehus, Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie legge ned Ullevål med over 1000 sykehussenger. De vil dele opp landet største og viktigste akuttsykehus og bygge nytt på Gaustad og visstnok gjenåpne Aker som lokalsykehus. Men Gaustadtomten, finansieringen mangler og planene dekker ikke befolkningens behov. 150.000 liggedøgn skal bare fjernes fra OUS og overføres til Oslo kommune, sykehus-hoteller og så videre (uten at det er planlagt å bygge noe hotell). Det ropes varsku fra Oslo legeforening, og fagfolk fra mange yrkesgrupper advarer, bekymringer meldes fra økonomer og arkitekter, ambulansesjåfører og pasientorganisasjoner. Det virker som om alle snakker for døve ører. Vi tar debatten og forsøker å komme til bunns i hva som skjer; – Hvorfor Gaustadtomten ikke kan brukes til sykehus – The tipping point – hva skjer når det er for lite og for trangt? – Befolkningens behov er ikke hensynstatt – Bevar lokalsykehusene Hør blant annet: Rolf Kåresen som er tidligere sjeflege ved Ullevål Sykehus, sykehusplanlegger og gastrokirurg. Rolf Kåresen har en omfattende karriere som sykehuslege og har ledet store byggeprosjekter på Ullevål, som byggingen av Kreftsenteret og pasienthotellet.. Kåresen er aktiv motstander av det planlagte sykehuset på Gaustad og er med i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus. Han forteller om hvorfor det må satses på Ullevål og Aker ikke Ullevål og Gaustad. Som lege er Kåresen mest kjent for sitt arbeid for en bedre brystkreftbehandling, Han var også konstituert direktør ved Ullevål Sykehus i en kriseperiode i 1996.  Nå er han en meget frittalende pensjonist og leder for Ullevål Museum. Les mer om Rolf Kåresens lange virke. I 2010 mottok Rolf Kåresen Kongens Fortjenestemedalje i gull for sin lange og unike innsats. Sven Erik Gisvold som er professor dr.med. ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Anestesiavdelingen på St. Olavs hospital. Han tar nå et kraftig oppgjør med nedbyggingen av norske sykehus i hele landet. Han er sterkt bekymret for halveringen av antallet somatiske sengeplasser som har skjedd i Norge de siste 20 årene og beleggsprosenten på norske sykehus som er på 93 prosent i snitt. Det er over grensen for når det blir farlig… likevel fortsetter vi med å bygge nye sykehus for små. Aasmund Bredeli som er overlege og hovedtillitsvalgt for Oslo Universitetssykehus. Han sitter i styret i OUS og har gått kraftig ut mot sykehusplanene for Osloregionen, som er underestimert og underfinansiert. Bredeli er den modige tillitsvalgte som ble forsøkt truet til taushet i 2011 da han gikk ut og advarte mot kollaps i OUS etter den rådyre fusjonen i av Oslosykehusene til OUS. Han ble bedt om å trekke seg fra styret OUS etter ha skrevet en kronikk og milliardsprekken fusjonen som var ment å skulle by på store innsparinger førte til. Han trakk seg ikke og fikk massiv støtte fra Legeforeningen som etter det for alvor lanserte begrepet fryktkultur. Igjen kjemper Bredeli en kamp mot direktøren i OUS-styret en kamp for å sikre Osloregionens innbyggere nødvendige helsetjenester i fremtiden. Det er ingen lett jobb. Debattleder er Anne-Lise Juul nestleder i Helsepartiet Oslo og styremedlem i Redd Ullevål Sykehus I tillegg deltar sykehusaktivister og politikere: Blant annet Maren Rismyhr, ildsjel med lang erfaring fra Aker Sykehus Venner og Rødt Oslo, Margaret Eide Hillestad fra Senterpartiet og folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus og Lene Haug fra Helsepartiet Oslo. Det kommer også folk som vil snakke høyt om situasjonen på Kalnes, og et innslag fra FOLKEBEVEGELSEN for LOKALSYKEHUSENE. Kanskje også noen som vil snakke om Sykehuset Innlandet og planene der. Arrangementet er en del av Helsepartiets landsmøte – men det er åpent for alle! Påmelding er imidlertid påkrevd Helsepartiet Oslo var blant initiativtagerne til oppstarten av folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus og startet også gruppe NEI til nedleggelse av Ullevål sykehus. Helsepartiet er imidlertid opptatt av sykehussituasjonen og akuttberedskapen i hele Norge. Både situasjonen i luftambulansetjenesten, i Innlandet, på Kalnes og ikke minst i Finnmark. Vi er bekymret for fødetilbudet som stadig reduseres, mangelen på jordmødre og generelt for tilstanden i norsk helsevesen. Landsmøtet skal behandle hele 41 resolusjoner, blant annet om luftambulanse, pasientreiser, fødselsomsorg, varslervern for ansatt i helsetjenesten og sykehus til Alta. Hele landsmøtet er åpent for gjester – meld dere på her: Les mer på FACEBOOK  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *