Taushetsplikt vs varslingsplikt

Kan du som mottager av helsetjenester spørre tjenesteytere om de har vært hos noen med Covid 19 ? Mange pasienter og pårørende er bekymret for situasjonen i hjemmetjenesten,-det er vanlig prosedyre å kun benytte seg av smittevernutstyr etter at det er påvist smitte,-samtidig vet vi at corona er særdeles smittsomt og at man ikke nødvendigvis vet at man er smittet. Om en av dine daglige pasienter får påvist Covid 19 så har de jo vært smittsomme før instruksen om smittevernutstyr trår i kraft ? At vi også vet at det rasjoneres på smittevernutstyr skaper enda større angst,-mange ønsker at alle skal være «føre var» og bruke beskyttelse for sikkerhets skyld,-men det er det ikke ressurser til. Med mindre du har påvist smitte vil hjemmetjenesten komme til deg uten smittevernutstyr,det er naturlig at pasienten undres om du tidligere på vakten har vært hos noen som kan være smittet ? Pasienter spør helseansatte om de har vært hos noen de vet er syke,-og ansatte spør naturligvis leder hva de kan svare,-de henvises til taushetsplikten. Da er det ansatte som kjenner på varslingsplikten,-og pårørende og pasienter som også etterspør varslingsplikt. Hvor går grensen,-de spør ikke hvem som er syke,-men om den ansatte har vært hos en med påvist Covid 19. Mange pårørende er i en vanskelig situasjon hvor de ikke lenger er sikre på at det er trygt at deres eldre mottar helsetjenester i hjemmet,-ansatte kjenner naturligvis også på den følelsen når de har vært hos en pasient som har fått påvist Covid 19,-men de har jo taushetsplikt. Dersom en ansatt i hjemmetjenesten har besøkt en pasient med påvist smitte,-med smittevernutstyr og etter riktige smittevernsprosedyrer,-vil du alikevel vite det,-og har du egentlig krav på den informasjonen ? At ansatte i hjemmetjenesten har besøkt pasienter med mistanke eller bekreftet smitte er et faktum,-at de kan ha besøkt smittede pasienter uten at hverken de eller pasienten vet det er også et faktum. Pasienter med påvist Covid 19 får hjelp i hjemmet av hjemmetjenesten,etter at smitten er påvist brukes selvsagt smittevernutstyr men mange er redde for at den ansatte kan ha blitt smittet og ønsker at den ansatte skal bruke smittevernutstyr for sikkerhets skyld. Hva veier tyngst,taushetsplikt eller varslingsplikt ?  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *