Helsepartiet aksepterer ikke at Beslutningsforum nekter norske pasienter nødvendig helsehjelp

I Norge har vi en særmodell der fire direktører har fått alt ansvar for å avgjøre om nye metoder og medikamenter skal inn i norsk helsevesen. Etter som de fire også sitter på økonomiansvaret er det deres jobb å holde utgiftene lave. Resultatet er at norske pasienter må vente mye lengre enn de fleste pasienter i våre naboland, som er mye mer velvillige til å ta i bruk nye medikamenter. Helsepartiet aksepterer ikke denne inhumane, økonomifikserte og uetiske måten å nekte syke mennesker nødvendig helsehjelp.

Les mer