Helsesektorens egen NAV-skandale?

Helsepartiet ser med stor uro på hvordan Stortinget, med regjeringen som initiativtakere, har krympet pasienters rett til helsehjelp – både i Norge og utenlands. Vi har vært i møte med ESA i Brüssel om saken og Norge blir nå stevnet for brudd på EØS-reglene. Å nekte egen befolkning tilgang til helsehjelp er både lovbrudd og […]

Les mer