For å arbeide må du ha helse…

For at Norge skal være et godt land å bo i, må våre tillitsvalgte på Stortinget vite hva folk trenger for å ha gode liv. De fleste mennesker behøver å ha relasjoner til andre mennesker, å oppleve arenaer for mestring og ressurser å leve av. Arbeid gir i mange tilfeller mye av dette. Problemet er at man må ha helse for å kunne arbeide – og det synes de store partiene å glemme.
Høyre mener at «alle» vil jobbe hvis de bare får nok pisk og straff ved ikke å delta i arbeidslivet.
Arbeiderpartiet synes å mene at å skape flere arbeidsplasser løser problemet.
Ingen av dem ser at uendelig mange hundretusener mangler nødvendig helsehjelp for å kunne delta i arbeidslivet!

Les mer

Helsepartiet aksepterer ikke at Beslutningsforum nekter norske pasienter nødvendig helsehjelp

I Norge har vi en særmodell der fire direktører har fått alt ansvar for å avgjøre om nye metoder og medikamenter skal inn i norsk helsevesen. Etter som de fire også sitter på økonomiansvaret er det deres jobb å holde utgiftene lave. Resultatet er at norske pasienter må vente mye lengre enn de fleste pasienter i våre naboland, som er mye mer velvillige til å ta i bruk nye medikamenter. Helsepartiet aksepterer ikke denne inhumane, økonomifikserte og uetiske måten å nekte syke mennesker nødvendig helsehjelp.

Les mer

Kampen om sykehusene

Visste du at Norge i 1964 hadde flere enn 24.000 sykehussenger til befolkningen på 3,5 millioner nordmenn? Eller at Norge i 2021 har under 11.000 sykehussenger til oss som nå teller 5,4 millioner? Jovisst har helsefagene blitt bedre med tiden, så like lang innleggelse kanskje ikke er nødvendig. Men Norge har kuttet til beinet -og […]

Les mer