Resolusjon nr. 3 Universitetene er ikke pølsefabrikker

RESOLUSJON NR. 3 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 Venstre har nylig foreslått at ’foretaksmodellen’ skal tas i bruk også ved Universitetene. Dette er en modell hentet fra næringslivet og brukes til å produsere pølser og pizza mest mulig kostnadseffektivt og med størst mulig fortjeneste for eierne. Den forutsetter et marked med opplyste forbrukere … Les mer

Resolusjon nr. 25 Norge må innføre en helhetlig modell for forebygging av selvmord, selvmordsforsøk, selvskading og andre psykiske og sosial problemer hos barn og unge i skolen.

Norge vil innføre en helhetlig modell for selvmordsforebygging blant barn og unge - vi vil innføre en norsk variant av Trust-modellen fra Miami

RESOLUSJON NR. 25 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018
Ingen barn eller ungdommer skal føle at det ikke finnes noen som kan hjelpe dem når de er elever i norsk skole. De skal være trygge på at det finnes voksne kompetente mennesker rundt dem som de kan ha tillit til at vil hjelpe dem og ta dem på alvor.