Involvering gir bedre samfunn

For å få gode liv, behøver du og jeg å være en del av gode samfunn. Både familien, nærmiljøet, arbeidslivet og nasjonen er samfunn som de fleste av oss er en del av. I dag fungerer deler av samfunnet dårlig for sårbare mennesker og grupper. Helsepartiet har politikken for å forbedre dette.

Les mer