Helsepartiet står på dyras side

Helsepartiet står på dyrenes side mot kommersielle interesser. Vi går inn for et nasjonalt dyrepoliti i hele landet og gikk allerede i 2017 inn for stans av alt pelsoppdrett av dyrevelferdsårsaker. Helsepartiet går også inn for satsing på husdyr som har naturlig tilhold og tilhørighet i Norge. Gjennom ulike deler av vår politikk fremkommer vårt […]

Les mer