Organiseringen må avspeile samfunnsoppdraget

Helsepartiet får foruroligende sterke henvendelser fra varslere som har påpekt systemmangler i det offentlige. I noen tilfeller går det bra og feilen blir rettet. Altfor ofte resulterer dette i personlig forfølgelse av varsleren. Liv går i tusen knas. Slik kan vi ikke ha det; systemene er ikke der for egen del, de er der for å tjene innbyggerne.
Deler av offentlig sektor behøver en mer redelig og etisk styring.

Les mer