2020 Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Forslagsstiller: Helene Spro Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt. Ytelsen betales av NAV etter legeerklæring fra sykehuslege.   Ved akutt sykdom som krever medisinsk behandling, går dette automatisk; behandlende lege skriver erklæringen umiddelbart. Når barnet … Les mer