Ufør, AAP og bostøtte

Helsepartiet har med forskrekkelse sett hvordan den blå regjeringen har kuttet i samfunnsordninger som er ment å sikre mennesker som allerede har trange kår. Forskjellene øker drastisk i Norge og det rammer hele nasjonen på sikt. Statistisk sentralbyrå advarer mot de økte forskjellene i Norge nå. Helsepartiet ser nødvendigheten av politikk for å sikre grupper som allerede er svært utsatte.

Les mer