La dødssyke mennesker få håp

Det er svært krevende å være kroniker, langtidssyk eller dødssyk. For en del pasienter finnes utprøvende behandlinger, men den norske stat er svært tilbakeholdende med å finansiere og tilrettelegge for dette. Argumentene er økonomiske og etiske. Har våre myndigheter rett til å overprøve avgjørelsen fra pasienten selv, om han eller hun ønsker å forsøke nye […]

Les mer