Får du den hjelpen du trenger?

Enormt mange mennesker mister i dag både livskvalitet og arbeidsevne. Lojaliteten til samfunnet smuldrer også når felleskapet ikke stiller opp, men tvert imot smuldrer. Dette kan gå ut over både kropp og psyke.
Helsepartiet har mye høyere ambisjoner for landet og innbyggerne – både som individer og som samfunn. Vi ser at investeringer i enkeltmennesker, både som forebygging, behandling og rehabilitering av kropp og psyke gir et bedre land, og viktigere: bedre liv for enkeltmennesket.

Les mer