Trygghet for pasienter, pårørende og helseansatte

Trygghet for pasienter, pårørende og helseansatte

Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatte

Kvaliteten på helsetjenestene er livsviktig. Gode arbeidsforhold for ansatte i helsevesenet er avgjørende for tjenestenes kvalitet. Det samme er evnen til å lære av feil og åpenhet rundt kvaliteten i alle ledd.

Helsepartiet vil:

Sikre gode arbeidsforhold for helsearbeidere i hele helsesektoren; praktisk, gjennom økte tillitsgrep og ved mindre kontroll og dokumentasjon.Sørge for å få tilbake støttepersonell i helseinstitusjonene, for å frigi fagfolkenes tid med pasienter. (Sekretærer, kjøkkenhjelp, rengjøring, vaktmester, IT mm)Arbeide for færre pasientskader og uheldige hendelser i helseinstitusjoner.Etablere en egen fagrevisjon av helseinstitusjonene.Åpne for at politiet undersøker og etterforsker uventede dødsfall på sykehus og i andre helseinstitusjoner på samme måte som ved uventede dødsfall ellers i samfunnet.Innføre aktive tiltak for å redusere feil-, over- og underbehandling.Redusere antall uføretrygdede gjennom raskere helsehjelp, bedre rehabiliteringstilbud og bedre tilrettelegging for arbeidslivet.Styrke tilsyn og ombud som skal sikre at pasientene får god og riktig behandling. Tilsynsmyndighetene skal være uavhengige og ha makt til å ilegge økonomiske og andre sanksjoner.

Fra Helsepartiets prinsipprogram vedtatt på ekstraordinært årsmøte på Lillestrøm 8. februar 2017

Fra kapitelet: Helsepartiet vil sikre et godt, trygt og rettferdig pasienttilbud til alle

Pasient- og brukermedvirkning – fokus på hvert enkelt menneskeRask tilgang på nye medisiner og behandlingerAkuttsykehus og gode ambulansetjenester i hele landet – trygghet og sivil beredskapDU ER HER: Økt trygghet for pasienter, pårørende og ansatteRehabilitering og habilitering er en god, riktig og viktig investering i menneskerMuskel- og skjelettlidelserEn verdig eldreomsorg og god seniorpolitikkBedre politikk for mennesker med funksjonsnedsettelserEn tryggere barndom for alle barnBarnas helse – sikre en bedre hverdag for syke barnUavklarte lidelserRusomsorgPsykisk helseForebygging og folkehelseEn verdig avslutningSamfunnsansvar og etikk i helse- og omsorgssektoren

Vil
du engasjere deg i Helsepartiet?