Helsepartiet tetter helsehullene

Helsepartiet finner store deler av dagens helsepolitikk direkte uansvarlig og uetisk – både overfor enkeltmennesker men også for samfunnet og økonomien.

Kuttene i helsetilbudet har vært med å gi oss Europas mest uføre og sykmeldte befolkning. Våre køer til spesialistbehandling er blant de lengste og dette forårsaker blant annet:

  1. Mye unødig lidelse for mange pasienter som har vondt og ikke få levd eller jobbet som de aller fleste ønsker.
  2. Enorme ekstrautbetalinger fra felleskassen i trygder.
  3. Store tap for felleskassen som kunne vært brukt til investeringer i blant annet bedre helsetilbud.

    Norge har alt å vinne på å satse stort på forebygging, rask og optimal behandling og et skikkelig rehabiliteringstilbud!
    Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 5 om helse:

Satsing på forebygging, behandling og rehabilitering

God samfunnsøkonomi er å satse på forebygging.

Det er lønnsomt for samfunnet å satse på sunne levevaner, som kosthold, trening, et godt arbeidsliv, gode skoler og gode idrett- og kultur-tilbud, alt det som kjennetegner et velfungerende og godt samfunn. Rehabilitering er ikke en utgiftspost, men en investering for samfunnets arbeidskraft, og for livskvaliteten til den enkelte. Habilitering er å sette folk i stand til å bli så velfungerende som mulig, innenfor de funksjonsbegrensningene den enkelte har. Dagens system med anbud og kvoter, hindrer at pasienter får nødvendig behandling, rehabilitering og habilitering.

Dagens kostholdsveiledning er tuftet på rådene fra 1960-tallet, og er ikke i tråd med ny forskning. Rådene er i all hovedsak de samme for friske, og for pasienter med mange ulike sykdommer og plager.

Helsepartiet vil:

  • bygge opp igjen rehabiliteringstilbudet, både innenfor private, ideelle, kommunale og statlige rehabiliteringstilbud. Etterspørselen og behovet skal være førende for kommunale og statlige tilbud.
  • at myndighetenes kostråd oppdateres til dagens kunnskapsnivå og individualiseres.