Uforstand fra redaktøren

Redaktøren for Smålenenes avis i Østfold gikk i leder ut og sa til folk at det var bortkastet å stemme på små partier som Helsepartiet. Våre tre førstekandidater tok kraftfult til motmæle:


REDAKTØR BENTZEN liker tydeligvis ikke nye stemmer i politikken. Ei heller viser han respekt for demokratiets utvikling.DET FREMGÅR av hans leder 22. april der han påstår at velgerne kaster bort sin stemme ved å velge et mindre parti. Redaktøren synes vi skal styrke den sterkeste part. Vi minner om at alle partier starter i det små.

FØRST TRODDE vi innlegget var produsert av en ung sjel i hormongenerasjonen, så gikk det opp for oss at den nedlatende kommentaren var alvorlig ment.

FOR MENER redaktøren at det er bedre å stemme på et parti man er uenig med -fordi det er stort? Tror redaktøren at stortingsplass er eneste resultat av et valg? Ønsker han at overmakt styrer samfunnet? Eller kan redaktøren bli med på at verdier, debatt og nytenkning er viktige bidrag i demokratiet?

BENTZEN BØR ta inn over seg at norsk lovverk legger til rette for, med strenge krav til overbevisning og utholdenhet, at nye politiske partier kan skapes.

HELSEPARTIET ER en ny stemme, fra en stadig voksende andel nordmenn som opplever svikt og mangler i helse og offentlighet. Vi er pasienter, pårørende, helsearbeidere, uføre, pensjonister og terapeuter som står sammen. Vi er mange tusen. Og vår innsats er verd å stemme på.

FOR INGEN andre partier setter helse først: de har andre kjernesaker og resultatene av dette ble veldig synlige da pandemien traff. Mangelen på sykehussenger, smittevernutstyr, intensivplasser og mannskap er blitt sterkt kritisert av koronakommisjonen. Manglene er mange flere: Norge i løpet av noen tiår mistet 10.000 sykesenger (SSB), 4000 psykiatriske sykesenger, 100 fødesteder, et titalls lokalsykehus, forebygging- behandlings og rehabiliteringstilbud. Østfold sliter nå med manglende sykehjemsplasser, et overfylt Kalnes, underbemanning i hjemmetjenestene, nedleggelse av psykiatrisatsingen fra 1995, tilbud til unge, og mangler i både BUP og NAV. Mener redaktøren at syke østfoldinger i dag har det tilbudet de fortjener? Vi tror i så fall at mange lesere vil være uenige med ham.

DEMOKRATIET TRENGER et virkemiddel for å bringe frem politisk vilje til å investere i helse. Da pandemien traff opplevde mange av oss hvor dyrt det er når helseberedskapen mangler. Helsepartiets landsmøte i 2019 het «Helse er beredskap og beredskap er helse». I resolusjon nr 1 så tar vi for oss første helsefare, nemlig pandemi. https://helsepartiet.no/resolusjoner-landsmotet-2019/ Mener redaktøren at dette er dårlig politikk?

BENTZEN SYNES så tilfreds med sitt eget parti at han ikke ser nødvendigheten av nye, demokratiske tilskudd. Den bedrevitende redaktør vil da kanskje ha glede av å vite at at deler av Helsepartiets politikk allerede det første året ble adoptert av det største regjeringspartiet og skrevet inn i Jeløyaplattformen. Vi oppfordrer redaktøren til å lese vårt program så finner han akkurat hvor blåkopien ligger.

DET ER synd at en redaktør, etter 25 år i stolen, ikke lengre har visjoner for å ivareta sitt samfunnsoppdrag og utvikle demokratiet med nye røster. Demokrati er mer enn å la slippe til den sterkeste røst. Men kanskje mener redaktør Bentzen også at det er borkastet å lese en liten avis?

Toppkandidatene for Helsepartiet Østfold
1) HELENE SPRO, fagarbeider, Sarpsborg
2) HANS OMBERG, MS-pasient / markedsfører, Fredrikstad
3) SAM NATHANAEL MØLLEROP-ALLUM, journalist, Hvaler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *