Ullevål sykehus – en kamp for hele helsenorge !

At det iverksettes bygging på Gaustad går ikke bare på bekostning av Ullevål sykehus men potensiellt hele Østfold. Det er mer enn kjent at Kalnes sykehus har for liten kapasitet,-og som ansatt i hjemmetjenesten blir det tydelig at den dårlige kapasiteten fører til premature utskrivelser,-kostbare re-innleggelser og i noen tilfeller også feilbehandling med fare for liv og helse. Vi vet at det i 2017 var nesten 4000 korridorpasienter på Kalnes,-pårørende og pasienter sier alle det samme,-de hyller de ansatte som jobber så effektivt de kan på bekostning av både mat og do pauser. I perioder er det helt nødvendig å lene seg på både Ullevål og Ahus for å kunne redde liv,-Kalnes er simpelthen ikke rustet,-og med tanke på at det i vårt nye fylke Viken er beregnet en befolkningsvekst på 1500 pr år sier det seg selv at det haster med å løse dette. Det er planlagt at akutten på Kalnes skal bygges ut,-og det er mange glade for,-men vet de at det ikke blir satt av en eneste krone før tidligst 2028 ? Kanskje må vi vente enda lengre til fordel for ideen om å bygge helt flunkende nytt sykehus på Gaustad tomta,-en plan som fort kan beløpe seg opp til 60 milliarder ! Som vitne til byggingen av Kalnes gir dette meg frysninger for enhver oppdatering den gangen inneholdt kun budsjettsprekk etter budsjettsprekk,-og her sitter vi med enorm mangel på senger,-kapasitet og et bygg som ikke engang har plass til egen administrasjon. Utopien Gaustad går på bekostning av Ullevål sykehus som altså er vedtatt nedlagt til fordel for dette prosjektet,-en ting er at vi idag er helt avhengige av drift på ullevål,-men det er også langt mer gunstig å rett og slett bygge ut der istedet,-og det for en for en brøkdel av prisen,-og det vil gi en innsparing på 30 milliarder kontra bygging på Gaustad. Samtidig er det også kjent at Gaustad-tomten ikke har plass til den planlagte bygningsmassen,-det er planlagt 70 meter høye bygg på fredet område,-noe som har fått riksantikvaren til å varsle innsigelser. Gaustad prosjektet går også direkte utover alle oss i Østfold,-for i økonomisk langtidsplan er vi ikke tilgodesett med en eneste krone før tidligst 2028 ! Aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus arbeider for å hindre at Norges største og viktigste akuttsykehus blir lagt ned slik som ledelsen ved Oslo Universitetssykehus nå har planlagt. Redd Ullevål Sykehus ønsker politisk styring og ledelse i en sak som er så viktig for hele Østlandsområdet. Nedleggelsen av Ullevål Sykehus har blitt besluttet i lukkede rom, nærmest uten kvalitetssikring og offentlig debatt. Så viktige beslutninger kan ikke fattes av noen få mennesker. OUS-planene er underestimert når det gjelder kapasitet, pasientbehov og finansieringen er ikke avklart. Gaustadalternativene er både svært dyre, uhensiktsmessige og faglig uforsvarlig. https://helsepartiet.no/et-manglende-regnestykke/ Det kan virke som om all planlegging for Gaustad og nedleggelse av Ullevål ikke var ment for debatt for det er skremmende få som kjenner til planene og konsekvensene av dette. I lang tid har vi jobbet for å opplyse og informere,-vi har møtt politikere og samfunnsengasjerte og uansett politisk tilhørighet er det ikke vanskelig å se at dette er en katastrofe både økonomisk og helsepolitisk. Det er lett å la nyheter om Ullevål og «de der i Oslo» passere,-men dette er en sak som vil få enorme konsekvenser langt utover Oslo,-kampen for å beholde Ullevål sykehus er også en kamp for å kunne utvide Kalnes,-vi kan ikke godta at så mange milliarder skal sløses på et prosjekt som  ikke fremstår som levedyktig når vi allerede har gode alternativer som kan optimaliseres for en brøkdel av summen,-for husk,-det er faktisk våre penger og vår helse som står på spill. Støtt underskriftskampanjen vår for å beholde Ullevål sykehus ! https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/Helse_Sorost_styret_helseministeren_eller_et_Stortingsflertall_stottet_av_folkeopinionen_Bygg_Aker_redd_Ulleval_og_stopp Du kan lese mer om aksjonsgruppen redd Ullevål sykehus på facebook,-lik og del ! https://www.facebook.com/reddullevalsykehus/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *