Resolusjon nr. 3 Universitetene er ikke pølsefabrikker

RESOLUSJON NR. 3 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018

Venstre har nylig foreslått at ’foretaksmodellen’ skal tas i bruk også ved Universitetene. Dette er en modell hentet fra næringslivet og brukes til å produsere pølser og pizza mest mulig kostnadseffektivt og med størst mulig fortjeneste for eierne. Den forutsetter et marked med opplyste forbrukere som kan velge mellom ulike produkter.

Ap med Jens Stoltenberg og Tore Tønne innførte denne modellen for sykehusene i 2002. Det har blitt en oppgave for sykehusene å produsere mest mulig behandling til lavest mulig kostnader. Pasientene er blitt kasteballer mellom sykehus og kommuner. Kvaliteten på behandlingen er truet, pasientskadene og sykehusinfeksjonene øker. Personalet måles på produserte DRG-poeng* og ledelsen er overtatt av økonomer, byråkrater og medierådgivere.  Få tør opponere av frykt for å miste jobben.

Foretaksmodellen er under sterk kritikk i land som har forsøkt den. I Skottland er den forlatt og i Sverige under avvikling. Det er derfor hårreisende at en slik modell vurderes innført ved Universitetene i Norge.

Bedriftsøkonomisk kostnadseffektivitet vil gjøre stor skade ved de høyere lærestedene.  Med dagens teknologi kan bedriftsøkonomer komme til at vi strengt tatt ikke trenger auditorier og seminarrom. De kan erstattes av videooverføringer.

Likeså kan man komme til at personalet strengt tatt heller ikke trenger sine kontorer. Med dagens fleksible arbeidstidsordninger, kan professorene ha hjemmekontor og veilede studentene på skype.

Universitetene eier verdifulle eiendommer i de store byene. Bedriftsøkonomisk tenkning i ledelsen for Universitetet i Oslo vil raskt regne ut at Blindern-området kan gi større avkastning som eiendommer enn som undervisnings- og forskningslokaler.

Foretaksmodellen innebærer at Universitetene slik vi kjenner dem i dag, forsvinner og erstattes av student- og forskningsfabrikker.

Kortsiktig økonomisk tenkning vil føre til prioritering av forskning som raskt kan gi økonomisk gevinst. Grunnforskning vil framstå som lite nyttig og komme under press.  Oppdragsforskning vil dominere og det generelle felles kunnskapsnivået vil svekkes.  Professorenes myndighet til selv å definere sitt forskningstema, vil det være vanskelig å opprettholde.  Norske universiteter vil havne i bakleksa og ikke lenger kunne hevde seg internasjonalt og konkurrere om nobel-priser.

Helsepartiet vil:

  • På det sterkeste protestere mot at foretaksmodellen innføres ved universitetene. Forslaget framstår som noe av det mest reaksjonære og vitenskapsfiendtlige som er framført i Norge i nyere tid. Universitetene har alltid vært garantister for den frie forskningen. De har alltid hatt selvstyre og slik må det fortsette.

*DRG = Diagnoserelaterte grupper er et pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene. … I stedet for antall opphold, brukes antall DRGpoeng som aktivitetsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *