Utsetter landsmøte 2020 på grunn av korona-situasjonen i Norge

Helsepartiets landsmøte utsatt grunnet faren for å spre koronasmitte!

– Situasjonen er uoversiktlig og det ville ha vært uansvarlig av oss å gjennomføre et landsmøte nå, sier partileder Lise Askvik

Helsepartiets ledelse har vurdert å utsette møtet hele uken på grunn av økende bekymring knyttet både til helsemyndighetenes lite proaktive holdning og til beredskapssituasjonen.

– Skjerpede råd kommer hele tiden i bakkant og ikke i forkant, sier Askvik.

Helsepartiets fjerde landsmøte har vært planlagt i lang tid og skulle vært avholdt i BULs teatersal i Oslo, fredag 13. og lørdag 14. mars. Planen er å utsette møtet og innkalle med nytt tidspunkt når smittesituasjonen er under bedre kontroll, forhåpentligvis i løpet av våren.

– Vi understreker at dette er en utsettelse og ikke en avlysning, sier partileder Lise Askvik.

Helsepartiet er bekymret for at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder antall smittede i forhold til befolkningstall.

– Vi tror ikke det skyldes at vi tester så veldig mange og har kontroll, slik som Folkehelseinstituttet forsøkte å forklare til Aftenposten de ble konfrontert med tallene på fredag, sier Helsepartiets nestleder Lene Haug. Når vi alle vet at det er helsepersonell i flere tilfeller har blitt avvist når de har bedt om å bli testet – til tross for symptomer etter utenlandsopphold er det stor grunn til bekymring, sier Helsepartiets nestleder Lene Haug.

Føre-var-prinsippet snus på hodet
Faksimile fra Aftenposten 8. mars 2020 Norske helsemyndigheter har alltid vært mer opptatt av at befolkningen ikke skal «skremmes» enn av å komme med gode, klare og konsekvente tiltak, skriver professor dr med, tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Bjørg Marit Andersen. Bjørg Marit Andersen var en av flere fagpersoner Helsepartiets ledelse rådførte seg med før landsmøtet landsmøtet ble besluttet utsatt.
Helsemyndighetene har både før og etter oppslaget Aftenposten  sagt at de sparer på både tester og smittevernutstyr. Helsemyndighetens rasjonering av koronatester og verneutstyr, den nølende innstillingen og mangelen på en skikkelig strategi kombinert med underdimensjonert sykehuskapasitet og for få intensivsykesenger er alarmerende. At det er smitte ved hele fire norske sykehus forårsaket av helsepersonell er jo nærmest ikke til å fatte og viser jo med all tydelighet at myndighetene ikke har tatt situasjonen tilstrekkelig på alvor. Helsepartiet stiller seg uforstående til at nasjonale myndigheter ikke allerede i begynnelsen av forrige uke bestemte at alle større arrangementer og samlinger skulle avlyses – det er en stor unnlatelsessynd. Svært mange organisasjoner og private firmaer avlyser nå på eget initiativ alle unødvendige møter, kurs og reiser og mange oppfordrer ansatte til å jobbe hjemmefra i så stor grad som mulig. Helsepartiet er svært kritiske til at norske myndigheter unnlot å ta føre-var-grep i den avgjørende innledende fasen av sykdomsutbruddet. Helsepartiet oppfordrer andre partier, organisasjoner og arrangører til å ta de føre-var-grep som norske helsemyndigheter har unnlatt å ta. Helsepartiet her lenge varslet om at vi har for får sykehussenger i Norge til at vi kan håndtere en større epidemi. Hovedtemaet for Helsepartiets landsmøte i 2019 var nettopp helseberedskap i forbindelse med katastrofer og pandemier, sier Askvik. Mer redd for å spre frykt enn smitte? Helsepartiet mener at gode forebyggende tiltak ikke er egnet til å spre frykt – snarere det motsatte. De er egnet både til å betrygge og trygge befolkningen. Helsepartiets nestleder Lene Haug fikk utført en mindre operasjon ved Rikshospitalet, mandag i forrige uke.

– Jeg ble rystet over de manglende tiltakene, med fortsatt håndhilsning, ingen ekstra antibac, håndvask, eller informasjon om koronaviruset. Jeg ble ikke spurt om jeg hadde vært i smitteområder, hadde feber eller noe som helst annet og ble lagt inn på et tomannsrom sammen med en annen svært syk pasient uten så mye som å bli bedt om å vaske hendene. Dog ble jeg bedt om å bruke vårt felles toalett før operasjonen og jeg fikk låne en pollett til klesskapet av min syke nabo. Jeg hadde nærmest forventet at det stod folk utenfor døren og stilte spørsmål. Rikshospitalet er jo et av landets største og viktigste sykehus med noen av de aller mest alvorlig syke pasientene i Norge. Det var heller ingen tiltak i kiosken eller kafeen, men selvplukk av boller og selvbetjening av kaffe, der hundrevis av pårørende, ansatte og pasienter ferdes, sier Lene Haug.

Hun etterspurte tiltak mot koronasmitten, og fikk til svar at sykehusets ansatte fulgte helsemyndighetenes pålegg og krav. Tre dager senere kom nyheten om at 15 ansatte ved sykehuset var satt i karantene på grunn av kontakt med smittede pårørende på barneavdelingen.

– Etterpå ble det innført flere tiltak ved Oslo Universitetssykehus, men altså igjen etter at skaden kanskje hadde skjedd! Sier Haug.

Det riksdekkende Helsepartiet ble dannet fordi ingen andre politiske partier har helsesaken som sin soleklare førsteprioritet.

– Helsepartiet har gitt demokratiet en mulighet til å få helse prioritert mye høyere. Det er både god etikk og god samfunnsøkonomi å gi syke mennesker rask og optimal behandling, sier partileder Lise Askvik. – Det kan dessverre utbruddet av koronaviruset komme til å illustrere. Vi har gode og utprøvde løsninger for et bedre dimensjonert og mye bedre ledet helsevesen, der befolkningens behov vil bli høyere prioritert enn kortsiktige, bedriftsøkonomiske argumenter, som i dag.

Ta kontakt: Lise Askvik tlf 92025592 Lene Haug tlf. 91697833


Helse er beredskap og beredskap er helse – Les mer >> Landsmøtet i 2019 vedtok også politikk rundt det generelle beredskapen i Norge som vi mener er svekket de siste årene Krever at islolat-avdelingen på Aker sykehus umiddelbart settes i stand til å motta pasienter – les pressemelding fra Frp Oslo og Helsepartiet Oslo


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *