Vaksiner redder liv !

RESOLUSJON NR. 11 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 11-12 MAI 2019

Vaksiner redder liv

En vaksine er hovedsakelig en innsprøyting av mild smitte for å stimulere immunforsvaret til å gjøre kroppen resistent mot sykdom.
Bare siden år 2000 har vaksiner forhindret 24 millioner dødsfall forårsaket av meslinger, ref Leger Uten Grenser. (https://legerutengrenser.no/glemte-kriser/meslingdodsfall-unngaatt.html). I tillegg kommer alle sykdommer, lidelser og dødsfall som har blitt forhindret av vaksiner mot åtte andre bakteriesykdommer, 14 virussykdommer og malariaparasitten.

14. mai 1796 satte den engelske landsbylegen Edward Jenner sin første vaksine mot kopper, på en åtte år gammel gutt. Gutten utviklet immunitet, vaksinen fungerte og blir kalt legekunstens første store seier. Først i 1879 kom vaksine nummer to: mot kolera.

Verdens helseorganisasjon WHO har slått fast at vaksinemotstand utgjør en av verdens største

Helseutfordringer.

Hvert år forebygger vaksiner mellom to og tre millioner dødsfall.

Forekomsten av meslinger har økt med 30% på verdensbasis, delvis som en konsekvens av voksende vaksinemotstand. For at befolkningen skal være tilnærmet immun kreves en høy andel vaksinerte. For å hindre meslinegutbrudd må 95% av befolkningen være vaksinert.

Motstanden mot vaksiner er like gammel som vaksinen selv. I 2009 verserte en konspirasjonsteori om at WHO og FN forsøkte å ta livet av store deler av befolkningen med vaksiner. Helsepartiet erkjenner at også vaksiner muligens kan ha uheldige bivirkninger for enkelte, slik alle medikamenter kan. Gevinsten for de store gruppene av sårbare innbyggere er likevel enorm og behovet for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammer er udiskutabelt.

Helsepartiet går ikke inn for tvungen vaksinasjon, men vil igangsette omfattende

informasjonskampanjer for de vaksineprogrammene norske myndigheter anbefaler.

Helsepartiet vil:

  • Ha forskning på mulige bivirkninger og jobbe for at det utvikles enda bedre vaksiner.
  • Sterkt oppfordre enkeltmennesker til å delta i de relevante vaksinasjonsprogrammer.
  • Legge til rette for at helsepersonell og mennesker som jobber med barn, eldre og andre sårbare grupper i størst mulig grad vaksinerer seg gjennom blant annet gratis vaksiner og informasjonsarbeid.
  • Støtte tiltak som portforbud og vaksinekrav på skoler og i barnehager i ekstreme situasjoner.
  • Styrke informasjonsarbeidet knyttet til hvor viktig vaksiner er, og farene både for hver og en, og for hele gruppen, ved utelatte vaksiner.
  • Igangsette samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner for å se på mulighetene for obligatorisk vaksinasjon for helseansatte med direkte pasientkontakt så raskt så mulig.

Legg igjen en kommentar