Veibygging skal ikke betales av bompenger

Dette er hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025:

Helsepartiet går imot bompenger

Bompenger er en usosial skattelegging som rammer mennesker i de laveste inntektsgruppene hardest. Veibygging skal som hovedregel fullfinansieres over statsbudsjettet.

Helsepartiet vil:

  • i all hovedsak at nye veier skal fullfinansieres over statsbudsjettet.
  • Innføre kilometeravgift for tungtransporten med differensierte satser, så dette blir en rettferdig ordning også for transport i de delene av landet der det ikke finnes gode alternativer.