Velkommen til Helsepartiets digitale landsmøte

Helsepartiets landsmøte skulle blitt avholdt i Oslo 13. og 14. mars. På grunn av koronaen utsatte vi en uke før, men nå er vi klare for å avholde vårt første, digitale landsmøte. Med over 100 påmeldte deltakere fra hele landet -og fra tre kontinenter(!) – ser vi frem til å arbeide oss gjennom møtet på seks til syv timer lørdag 6. juni. Fredag kveld avholdt 18 deltakere en generalprøve på landsmøtet. Dirigentene Lene Haug og Rebecca Bruusgaard-Orning kjørte en testgjennomgang av resolusjon nummer 17 om skinndemokratiet.  Avstemninger, taletid, replikker og svarreplikker satt etter hvert helt fint. Vi lærte hvordan vi skulle time og gjennomføre avstemninger, slik at det nesten blir som om vi satt i landsmøtesalen. Du som er påmeldt må ha alle papirer og resolusjonsforlag liggende klar.  Sakspapirene er tilsendt alle medlemmer. Her er møtets agenda: Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020 Alle klokkeslettene er tentative og er bare å regne som en plan for avvikingen av møtet og baserer seg på antagelser over hvor mange som vil ta ordet til de ulike sakene. Pausene er dermed også tentative. Vær forberedt på endringer. Sluttidspunktet antas å være ca. 1730, men landsmøtet heves ikke før alle sakene er behandlet – så dette kan ta lengre tid. Sak Hva Hvordan Hvem 1000 1. Konstituering Innkalling og dagsorden Lise 1. Konstituering Valg av dirigenter Lise 1005 1. Konstituering Godkjenning av forretningsorden Presentasjon PPT Dirigenter 1010 1. Konstituering Valg av referenter Valg av tellekorps Valg av redskasjonskomité Avstemming etter sentralstyrets innstilling Dirigenter 1015 2. Sentralstyrets årsberetning Presentasjon ved flere Muntlig med ppt Flere (Lise) 1040 2. Sentralstyrets årsberetning Årsberetningsdebatt Muntlig Dirigenter 1050 3. Leders landsmøtetale Tale Lise Askvik 1110 4. Regnskap og revisjonsberetning Vedtak av Helsepartiets regnskap for 2019 med revisjonsberetning Vedtak av honorar til revisor 2020 PPT og muntlig Debatt og spørsmål Dirigenter 1020 5. Kontingentvedtak Forslag om opprettholdelse etter sentralstyrets innstilling Muntlig Dirigenter 1030 6. Lovendringsforslag Behandling av justeringer i Helsepartiets lover Avstemming etter spesielle regler Dirigenter 1045 Kort pause ca 15 minutter før resolusjonsbehandling Om resolusjonsbehandling og endringsforslag – Dersom det er kommet inn endringsforslag til en resolusjon, vises disse på skjerm. – Selve resolusjonsteksten må landsmøtedelegatene selv sørge for å ha printet ut eller ha tilgjengelig å skjerm. – Forslagsstiller eller en forslagsstiller har bedt om dette presenterer resolusjonen muntlig, maks 5 minutter. – Debattanter tegner seg til debatt knyttet til den enkelte resolusjonen under presentasjonen. Se for øvrig forretningsorden. 1100 7. Resolusjoner Politikkutvalget/ resolusjonskomiteens innstilling Innledning 5 min Generell debatt Politikkutvalget Debattanter dirigenter 1110 7. Resolusjoner Endringsforslag 1 og 2 fra HP Oslo og styret i HPO Oslo. 5. minutter presentasjon HP Oslo / styret i HP Oslo Debattanter dirigenter Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020 1120 Resolusjon nr. 1 Helseforetaksmodellen har ikke virket etter hensikten – det er på tide å bytte den ut 5 minutter presentasjon 5 endringsforslag AU Debattanter dirigenter 1130 Resolusjon nr. 2 Persontilpasset kosthold – Statens kostholdsråd passer ikke alle 5 minutter presentasjon 3 endringsforslag Erik Hexeberg Debattanter dirigenter 1135 Resolusjon nr. 3 Cannabis-olje som medisin 5 minutter presentasjon Forslagsstiller Debattanter dirigenter 1140 Resolusjon nr. 4 Prioriteringsmeldingen fra 2016 frarøver oss rett til helsehjelp 5 minutter presentasjon Lise Lene Debattanter dirigenter 1145 Resolusjon nr. 5 Pleiepenger: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet 5 minutter presentasjon Helene Spro Debattanter dirigenter 1155 Resolusjon nr. 6 Norge må overholde internasjonale forpliktelser 5 minutter presentasjon Arbeidsutvalget Debattanter dirigenter 1200 Resolusjon nr. 7 Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen 5 minutter presentasjon Forslagsstiller Debattanter dirigenter 1205 Resolusjon nr. 8 Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser 5 minutter presentasjon Forslagsstiller Debattanter dirigenter 1210 Resolusjon nr. 9 Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg 5 minutters presentasjon 1. endringsforslag Forslagsstiller Debattanter dirigenter 1220 Resolusjon nr. 10 Sykelønnsordningen 5. minutter presentasjon HP Arendal Debattanter dirigenter 1230 Resolusjon nr. 11 Nav-skandalen fra brukernes side 5. minutter presentasjon HP Arendal Debattanter dirigenter 1240 1 times lunsjpause 1340 Resolusjon nr. 12 Økt valgfrihet i foreldrepermisjon 5 minutters presentasjon HP Arendal Debattanter dirigenter 1350 Resolusjon nr. 13 Forståelse for og behandling av avhengighet 5 minutters presentasjon Forslagsstiller Debattanter dirigenter 1355 Resolusjon nr. 14 Rett på fri rettshjelp i helsesaker 5 minutters presentasjon Erna Marie Storenes Debattanter dirigenter 1405 Resolusjon nr. 15 Samordne pasienttransport og kollektivtilbudet 5 minutters presentasjon Helsepartiet Vanylven Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020 Debattanter dirigenter 1410 Resolusjon nr. 16 Psykisk helsevern og psykiatri – på tide med satsing ikke festtaler 18 endringsforslag 5 minutters presentasjon Lise/Lene Debattanter dirigenter 1440 Resolusjonsforslag nr. 17 Nei til skinndemokrati 38 endringsforslag 5 minutters presentasjon Lise/Lene Debattanter dirigenter 1530 30 minutters pause 1600 Sak nr. 8 Behandling av valgkampplaner – Plan for innflytelse – Budsjett for 2020 15 minutters presentasjon Budsjett på skjerm Erik Lene Debattanter dirigenter 1645 Sak nr. 9 Valg Generell debatt Valg skjer en og en til leder og nestleder Til sentralstyret og komiteer etter liste dersom det fremmes flere kandidater Eventuelt valgtaler – to per kandidat Presentasjon av valgkomiteens innstilling Anne-Lise Juul Dokumenter til landsmøtet Sørg for å ha dokumentene tilgjengelige – fullversjonen vil stort sett ikke bli tatt opp på skjerm i møtet. Sak 1. Innkalling med dagsorden og forretningsorden Sentralstyrets innstillinger til landsmøtet Sak 2. Sentralstyrets årsberetning Sak 4. Regnskap for 2019 Revisjonsberetning Sak 5. Sentralstyrets innstillinger til landsmøtet Sak 6. Forslag til lovendringer Sak 7. Politikkutvalgets innstilling Hver enkelt resolusjon i nummerert rekkefølge Voteringsgrunnlag for endringsforslag Sak 8 Valgkampstrategi «Plan for innflytelse 2021» Budsjett for 2020 (Voteringsgrunnlag for endringsforslag sendes ikke ut – innkomne endringsforslag tas opp til votering fra dirigentbordet.) Sak 9 Valgkomiteens innstilling Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020 Flertallet i politikkutvalget har innstilt på at landsmøtet skal behandle følgende 17 resolusjonsforslag. Nr. Navn Forslagstiller/e 1 Helseforetaksmodellen har ikke virket etter hensikten – det er på tide å bytte den ut Arbeidsutvalget 2 Persontilpasset kosthold – Statens kostholdsråd passer ikke for alle Erik Hexeberg, Sofie Hexeberg, Lise Askvik og Lene Haug 3 Cannabis-olje som medisin Reidunn Hilde Vist, Jørn Tore Gulbrandsen, AnneLise Juul, Lise Askvik og Lene Haug 4 Prioriteringsmeldingen fra 2016 frarøver oss rett til helsehjelp Lise Askvik og Lene Haug 5 Pleiepenger: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet Helene Spro 6 Norge må overholde internasjonale forpliktelser Arbeidsutvalget 7 Minstepensjonistene skal ikke leve under fattigdomsgrensen Mona Kjellerød, Anthon Øien, Jan T. Kongevold 8 Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser Anthon Øien, Jan T. Kongevold 9 Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg Stein Espeland, Anthon Øien og Mona J.K. Hansen, Jan T. Kongevold 10 Sykelønnsordningen Helsepartiet Arendal 11 Nav-skandalen fra brukernes side Helsepartiet Arendal 12 Økt valgfrihet i foreldrepermisjon Helsepartiet Arendal 13 Forståelse for og behandling av avhengighet Bente Josefsen 14 Rett på fri rettshjelp i helsesaker Erna Marie Storenes 15 Samordne pasienttransport og kollektivtilbudet Helsepartiet Vanylven 16 Psykisk helsevern og psykiatri – på tide med satsing ikke festtaler Lise Askvik og Lene Haug 17 Nei til skinndemokrati Arbeidsutvalget

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *