Velkommen til ekstraordinært landsmøte i Helsepartiet 5. september

Alle medlemmer inviteres til å delta på vårt ekstraordinære landsmøte 5. september.

Møtet avholdes i Røde Kors-huset Lillestrøm, Skedsmogata 3c og på Teams.
Landsmøtet starter kl. 1000 presis og registreringen starter kl. 0900.

PÅMELDING VIA SKJEMAET NEDENFOR ER OBLIGATORISK.
https://helsepartiet.wufoo.com/forms/m1lebz71al524n/

Det er begrenset med plass i salen i Lillestrøm av hensyn til smittevern, men ubegrenset med plass via Teams.

Innkalling med dagsorden og forretningsorden
Innkalling er sendt alle medlemmer per e-post.
Her kan den lastes ned som PDF

Program / tidsplan for landsmøtet

1000    Landsmøtet åpnes og konstitueres

1010    Innledning fra partileder, Lise Askvik

1020    Behandling av innkomne resolusjoner og resolusjoner fra programkomiteen

1300    Lunsjpause i en time

1400    Politisk verksted: Behandling av programkomiteens voteringsforslag om politikk

Vi regner med å være ferdig rundt kl. 1700, men dere må påregne at møtet kan vare lengre.

Forberedelser til stortingsvalget i 2021 – vedta ny politikk.

Helsepartiet innkaller til ekstraordinært landsmøte for å vedta prinsipper for ny politikk for Helsepartiet.

Programkomiteen som ble valgt på ordinært landsmøte 6. juni har jobbet gjennom sommeren med å lage en innstilling som landsmøtet skal stemme over. Dette er ikke ferdig program, men prinsippene som landsmøtet vedtar skal tas med programkomiteens utkast til stortingsprogram for 2021.

Forslagene fra programkomiteen
Her kan du laste ned innstillingen fra programkomiteen, som ble sendt medlemmene 20. august.

Etter landsmøtet 5. september vil programkomiteen innarbeide det landsmøtet har vedtatt i førsteutkastet til program. Førsteutkastet vil bli send medlemmene 15. september.

Les mer om det videre arbeidet med stortingsprogrammet for 2021, frister for innspill og så videre.

Behandling av resolusjonsforslag

I tillegg til forslagene fra programkomiteen til ny politikk skal landsmøtet behandle en rekke resolusjoner.

  1. Helsepartiet vil redusere sykehuskøene med flere avtalespesialister
  2. Helsepartiet vil sikre autisters rett til og tilgang på behandling i hele Norge
  3. Helsepartiet vil lytte til kulturarbeiderne – vi trenger både kulturen og arbeidsplassene der også post-korona
  4. Barn og sårbare flyktninger må evakueres fra Hellas umiddelbart.
  5. Regjeringens konronakommisjon er en kamuflasjekommisjon – den bør ikke ledes av Stener Kvinnsland
  6. Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus
  7. Opphold på krise- og incestsentre skal være kostnadsfritt
  8. Behold MVA-fritak for alternativ og kosmetisk kirurgi og behandling
  9. NEI til IT-systemet Akson – som koster 22 millarder helsekroner
  10. Granheim Lungesykehus skal ikke legges ned midt i en lungepandemi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *