Verdifulle eldre

 

Når vi snakker om eldreomsorg er det mange som umiddelbart tenker på hjemmetjenesten og sykehjem,-men sannheten er at hjemmetjenesten har pasienter som er babyer også,-vi gjør mye mye mer enn å stelle eldre,-skifte bleier eller pusse tannproteser. Når det er sagt er de eldre en takknemlig pasientgruppe det som oftest er godt å komme til,-og noe av det aller beste er de gangene man har tid til å ha en god samtale,-dele erfaringer og fundere litt over livet. Man snakker ofte om at den gode samtalen er så viktig for pasienten,-men ofte er den vel så viktig for pleieren og det er ikke få ganger jeg har kjent at jeg blir ordentlig glad i en pasient. Det er noen ganger en merkelig følelse når de tar hånden din og takker deg for at du tar deg tid til å hjelpe en gammel skrott som ikke lenger er til nytte for samfunnet,-og hver gang har jeg svart at om de ikke fantes og trengte min hjelp,- ja så ville jeg ikke hatt mat i kjøleskapet til mine barn,-jeg har sagt at dere er ikke en byrde for samfunnet,-dere er mitt levebrød og årsaken til at nettopp mine barn har fått kinderegg på en Torsdag eller blitt overrasket med et helt nytt plaskebasseng. Jeg husker godt en dame som litt lattermildt sa «blir jeg resirkulert nå ?» Et veldig sterkt øyeblikk opplevde jeg for noen år siden med en mann som motsatte seg hjelp og opplevde det som ydmykende at vi kom og skulle hjelpe ham med dagligdagse oppgaver,-han sa at han hadde drevet et smelteverk med mange ansatte og var høyt respektert for sin arbeidsevne og gode lederegenskaper,-han ville ikke la seg redusere til en pleietrengende «gamling.» Jeg svarte han at uansett hvordan han opplevde vår tilstedeværelse så var i alle fall jeg takknemlig fordi han var en av grunnene til at jeg hadde råd til å ta med barna mine på ferie,-og så tøyset vi litt med at uten pleietrengende «gamlinger» stopper Norge. Den klemmen jeg fikk etterpå kjenner jeg enda. Noen ganger skulle jeg ønske at man i debatter om eldreomsorgen poengterer at det ikke er de eldre som er problemet,-mange følger nøye med på samfunnet,-politikken og nyhetsbildet generellt,-og de får dårlig samvittighet for at de trenger hjelp fordi vi som representerer helsevesenet ofte poengterer at vi ikke har nok tid eller ansatte. De eldre blir ofte presentert som et «problem» i debatten om helsevesenet og eldreomsorgen. Jeg har blitt spurt om jeg er misfornøyd med jobben min siden jeg har engasjert meg i Helsepartiet og i grunn bruker mye tid på å påkepe det som er galt med vårt helsevesen,-egentlig er det nesten litt motsatt,-jeg elsker jobben min og har engasjert meg fordi rammene vi jobber under ikke er rettferdige,-måten midlene disponeres på er ikke rettferdige,-og fordi jeg ønsker et helsevesen som fungerer for alle uten å peke ut grupper som kostnader eller problemer. De eldre er faktisk en enorm ressurs for oss,-og ikke minst serverer de erfaring og visdom selv den fineste app kan misunne ! Helsepartiet jobber for at vi skal få økte ressurser i hjemmetjenesten,-at vi som har fagkompetansen selv kan få disponere vår tid hos våre pasienter slik vi mener det er mest gunstig,-både for oss og pasienten.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *