Vindkraft er ikke den nye oljen

Helsepartiets ekstraordinære landsmøte vedtok 5. september 2020
en utvidet intensjonserklæring om vindkraft, som bygger på vår første vindkraftresolusjon vedtatt 2019.  Denne intensjonserklæringen skal danne grunnlaget for Helsepartiets politiske resolusjon som skal behandles av Landsmøtet i februar 2021 og med klare handlingsmål innarbeides i Helsepartiets Stortingsprogram som vi går til valg på i 2021.

Intensjonserklæring

Helsepartiets ekstraordinære landsmøte slår fast at utbyggingen av vindkraft innebærer store kostander for natur og miljø, liv og helse for dyr og mennesker, og bryter dermed med de verdier Helsepartiet bygger på.

Helsepartiet vil gå inn for et skatteregime som likestiller beskatningen av de verdier som høstes av vår felles natur, og med en rettferdig fordeling mellom stat og kommune.

Vindkraftutbyggingen medfører omfattende inngripen i naturen, enten den foregår på land eller til havs.  Flere land i Europa forbyr nå videre utbygging av industrielle vindkraftanlegg fordi det rapporteres om massedød av fugler og insekter,  visuell ødeleggelse  av landskap og lavfrekvent lydforurensning.  
Tilsvarende kommer flere og flere rapporter fra forskerhold om skadevirkningene som havvindanlegg forårsaker på sjøfugl og trekkfugler og livet i havet. Fiskerinæringen har også uttrykt bekymring.

Helsepartiet kan ikke forsvare en slik utbygging  dersom den truer livet i havet, og hindrer annen viktig næringsvirksomhet. Det bryter med våre grunnverdier om at liv og helse er det viktigste ressursen vi har.

Helsepartiet stiller seg positiv til forslaget fra Motvind Norges om at det settes ned en Energikommisjon der det totale samfunnsregnskapet rundt Vindkraftutbyggingen på land og til havs blir belyst. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *