Nei til vindmøller i uberørt norsk natur

RESOLUSJON VEDTATT VED URAVSTEMING I JULI 2019 Helsepartiet går imot utbygging av landbaserte vindmølleparker i uberørt natur. Naturinngrepene for å sette opp og for å drifte vindmøller er enorme. De representerer en trussel mot fugle- og dyreliv, lydforurensning i urørt natur i tillegg til visuell forurensning. Rundt hver vindmølle må det planeres og opparbeides store areal i tillegg til forsyningsveier som anlegges. Det vil føre til stor belastning på urørt norsk natur, som vi har et ansvar for å forvalte for dagens og fremtidens generasjoner. Der vindmølleparker allerede er anlagt, går Helsepartiet inn for å grunnrentebeskatte og pålegge hjemfallsrett etter 20 år. Utbyggerne bærer alle kostnadene for all opprydding. Helsepartiet går inn for en grundig gjennomgang av reglene for beskatning av landets naturressurser. Helsepartiets kjerneverdier er respekt for liv og helse. Vindmølleparker er ikke i tråd med disse verdiene. Norge må også bidra til produksjon av grønn kraft til kloden, men ikke på bekostning av urørt, norsk natur. Når europeiske kraftleverandører har kastet sine øyne på Norge, handler det blant annet om restriksjoner for utbyggere av vindkraft i deres egne nærmiljøer. Det blir stadig tydeligere at vindmøller er gårsdagens svar på fremtidens utfordringer. Kunnskapen omkring belastningen på havene, ved havvindmøller, er foreløpig ikke nok til at vi kan anbefale dette. Helsepartiet vil: * Gå imot en utbygging av vindmølleparker, inntil ny og mye bedre teknologi ser dagens lys.

2 thoughts on “Nei til vindmøller i uberørt norsk natur

  1. 1. Det heter ikke vindmøller, men vindturbiner.
    2. Ikke vindmølleparker, men vindkraftverk.
    3. «Nei til vindmøller i uberørt norsk natur» holder ikke. Vindkraftindustrien med støtte fra NVE/OED vil lett kunne definere natur som allerede berørt. Det skal bare en traktorvei, eller et par hytter tik før naturen ikke lenger regnes som uberørt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *