Zoonoser

Zoonoser er forårsaket av parasitter, bakterier, virus, prioner og sopp som kan livnære seg på, og smitte mellom, mennesker og dyr.

Hvert år smittes ca. 4000 i Norge med zoonoser i henhold til offisielle tall, men mange mener mørketallene er store -og økende.

Enkelte zoonoser er, ifølge WHO, på fremmarsj i Europa, grunnet innbyggernes reisevaner, økt innvandring og klimaendringer. Zoonoser er en potensiell trussel mot folkehelsa og må tas på alvor.

At norske helsemyndigheter skal respektere det som finnes av internasjonal forskning vedrørende zoonoser og behandling av disse, og at helsemyndighetene ikke skal kunne unndra seg sin plikt til tilstrekkelig diagnos- tikk og behandling ved å unnlate å lage retningslinjer basert på en gjennomgang av all relevant forskning.

Helsepartiet vil:

  • Ha bedre overvåkning og kartlegging av zoonoser.
  • Tilrettelegge for bedre og mer omfattende utredning av zoonoser, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Helsepartiet vil ha mer offentlig forskning på alternativ behandling med tanke på godkjenning av metoder som har vist seg å være til hjelp for en stor gruppe pasienter.
  • At norske helsemyndigheter skal respektere det som finnes av internasjonal forskning vedrørende zoonoser og behandling av disse, og at helsemyndighetene ikke skal kunne unndra seg sin plikt til tilstrekkelig diagnos- tikk og behandling ved å unnlate å lage retningslinjer basert på en gjennomgang av all relevant forskning.
  • Tilrettelegging for bedre og mer omfattende utredning av zoonoser, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at pasienter som evt. er smittet kommer tidlig i behandling.
  • Lavere terskel for utredning av zoonoser, da symptomer ofte kommer snikende og ikke alltid gir et tydelig sykdomsbilde hos pasienten.


Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *